รายละเอียดกระทู้
เจ้าของกระทู้
:
ว/ด/ป เวลา
: 14/05/13 02:56:20 AM
เลขไอพี
: 171.101.246.6
หัวข้อ
: การตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ย
รายละเอียด
:
การตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

 


 
บทความต่อไปนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือดังต่อไปนี้
 
           1.เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเองของอาจารย์มาโนช ประภาษานนท์
           2. เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์มาโนชย์ ปรพะภาษานนท์
           3. วิธีตกแต่งบ้านตามตำราฮวงจุ้ยของอาจารย์ม.อึ้งอรุณ
           4. การออกแบบตกแต่งภายในให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
 
 
           การเลือกทำเลของการสร้างบ้านที่ดีที่สุดตามตำราของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ คือต้องให้หน้าบ้านซึ่งเป็นทางเข้าหลักของบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเรียกว่าทิศของหงส์แดง และด้านหน้าบ้านต้องมีแหล่งน้ำ ด้านหลังบ้านต้องหันหลังพิงภูเขาซึ่งเป็นทิศใต้และเรียกว่าทิศของเต่าดำ    เมื่อหันหน้าออกจากตัวบ้านซึ่งทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกและเป็นทิศของมังกรเขียวจะต้องมีการเคลื่อนไหว    ส่วนทางขวามือของตัวบ้านคือทิศตะวันตกเรียกว่าทิศของเสือขาวจะต้องมั่นคง กล่าวคือที่ดินที่มีฮวงจุ้ยที่ดี คือ ด้านหลังต้องมั่นคง ด้านหน้าชุ่มชื้น มีภูเขาหรือเนินเตี้ย ๆ อยู่ด้านหลังบ้านและด้านขวามือของตัวบ้านโอบรอบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายทุก ๆ ทิศ
 
             หลักฮวงจุ้ยดังกล่าวสรุปสั้น ๆ ได้ว่า "หลังต้องนิ่ง หน้าต้องเคลื่อนไหว ขวาต้องนิ่ง ซ้ายต้องเคลื่อนไหว" หลักของการเลือกทำเลการสร้างบ้านที่ดีนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานของผู้บริหารโดย
 
                 ตำแหน่งหงส์แดง    คือ   ด้านหน้าของผู้บริหารที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะแสดงถึงความมีโชคลาภ
                 ตำแหน่งเต่าดำ       คือ   ด้านหลังของผู้บริหารแทนสภาพของบารมีจึงต้องนิ่ง มั่นคงและไม่เคลื่อนไหว
                 ตำแหน่งมังกรเขียว คือ   ด้านซ้ายมือของผู้บริหารแสดงถึงโชคลาภจึงต้องเคลื่อนไหว  
                 ตำแหน่งเสือขาว     คือ   ด้านขวามือของผู้บริหาร เป็นสภาพของบารมีจึงต้องนิ่ง มั่นคงและไม่เคลื่อนไหว
 

 
             การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องผู้บริหารด้านซ้ายมือของผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ของตำแหน่งมังกรเขียว ในบริเวณนี้ควรเป็นที่โล่ง โปร่ง ไม่มีของหนักมาวางทับ สิ่งของที่ควรวางในตำแหน่งนี้จะต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหว เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ แฟกซ์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนการตกแต่งภายในถ้าผู้บริหารต้องการหาของมาประดับผนังกำแพงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเฟอร์นิเจอร์ต้องสอดคล้องกับตำแหน่งมังกรเขียวด้วย เช่น รูปภาพติดผนังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหว การตกแต่งลวดลายบนฝาผนังด้านซ้ายมือควรใช้ลวดลายที่เป็นเกลียวคลื่น หรือมีลักษณะโค้งมน
 
             การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ทางด้านขวามือของผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งของเสือขาว ธรรมชาติของเสือขาวจะชอบการอยู่นิ่ง ๆ ไมให้ใครไปรบกวน ดังนั้น การจัดวางข้าวของในตำแหน่งนี้จึงควรเป็นของที่อยู่ในสภาพนิ่ง มั่นคง ไม่ควรทำเป็นช่องประตูหรือหน้าต่าง รวมไปถึงช่องแสง ช่องลม   ทางด้านขวามือของผู้บริหารจึงควรวาง ตู้โชว์ติดผนัง ชุดรับแขก เคาเตอร์ ตู้เอกสาร เป็นต้น ถ้าผู้บริหารต้องการตกแต่งด้านนี้ รูปภาพที่ใช้ต้องแสดงถึงความนิ่ง เช่นภาพภูเขา ป่า ต้นไม้ใหญ่ เสือกำลังหมอบ และลวดลายบนผนังควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงถึงความมั่นคง
 
             การจัดวางห้องต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าห้องผู้บริหารเป็นห้องที่สำคัญที่สุด จะต้องจัดวางให้ถูกตำแหน่งเพราะโชคชะตาทั้งหมดของบริษัทจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งทำงานของผู้บริหาร โต๊ะทำงานและเก้าอี้ของผู้บริหารต้องใหญ่และมั่นคง ( ตัวอย่าง เช่น โต๊ะทำงานเมลามีน 2 ลิ้นชัก รุ่น  AMD-005 และเก้าอี้ผู้บริหารรุ่น  ACR -0812 ) การวางโต๊ะทำงานของผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดังนี้

 
 
              1. ด้านหลังของผู้บริหาร คือทิศของเต่าดำ จึงต้องหนักแน่นมั่นคง ควรเป็นกำแพงที่แน่นหนา ไม่ควรเป็นกระจกหรือหน้าต่างบานใหญ่ ถ้ามีรูปภาพติดผนังควรเป็นรูปที่แสดงถึงความมั่นคง เช่นภูเขา เป็นต้น

 
            2.การวางโต๊ะของผู้บริหารควรวางในลักษณะทแยงมุมกับประตูห้อง ไม่ว่าจะหันโต๊ะไปในทางไหนก็ตาม เราะตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจน

 
             3. การวางโต๊ะผู้บริหารในลักษณะทแยงกับห้องทำให้เกิดลักษณะมงคลของรูปปากัว ซึ่งจะส่งผลให้กิจการประสบความสำเร็จ
 
 
               4. ห้ามวางโต๊ะทำงานของผู้บริหารตรงกับประตูทางเข้าออกของห้อง เพราะจะได้รับผลร้ายจากพลังชี่พิฆาต  แ และการหันหลังให้ประตูคือการเรียกหาความเดือดร้อน  จะพบแต่อุปสรรคหรือภัยพิบัติ หากฝ่าฝืนกิจการค้าจะไม่เจริญรุ่งเรือง ทำให้ผู้บริหารจะประสบความล้มเหลวได้ง่าย   

 
             5. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรหันหลังให้กับประตูทางเข้า  เพราะตำแหน่งด้านหลังของผู้บริหารเป็นตำแหน่งประธาน    ถ้าด้านหลังโหว่ย่อมส่งผลให้ขาดผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ทำให้ผู้บริหารล้มเหลวขาดซึ่งบารมี

 
               6. การจัดวางตำแหน่งโต๊ะของผู้บริหารต้องเลือกทิศที่ไม่มาพิฆาตผู้นั่ง เช่นเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นสิ่งแหลมคม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรแก้เคล็ดด้วยการปิดม่าน
 
 
             7. ในกรณีที่ผู้บริหารต้องนั่งรวมกับพนักงานในห้องเดียวกัน   ตำแหน่งของโต๊ะผู้บริหารต้องอยู่ด้านหลังของพนักงานเสมอ และขนาดของโต๊ะของผู้บริหารต้องใหญ่กว่าโต๊ะของพนักงานเพื่อสร้างความแตกต่าง
 

 
           8.ในกรณีที่ผู้บริหารต้องนั่งรวมกับพนักงานในห้องเดียวกัน   ผู้บริหารไม่ควรนั่งหันประจันหน้ากันกับโต๊ะพนักงาน เพราะจะสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย
 

 
          9. ถ้าสำนักงานมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ห้องผู้บริหารควรมีฉากกั้นเป็นห้องแยกเป้นสัดส่วน ไม่ควรอยู่ปะปนกับพนักงานทั่วไป   เพราะจะส่งผลให้ผู้บริหารไม่ได้รับความสนจากพนักงานเท่าที่ควร   และในกรณีที่ผู้บริหารมีตำแหน่งหน้าที่ในระดับเดียวกันก็ควรจัดห้องและโต๊ะทำงานให้อยูในระดับเดียวกันด้วย


 
             10. นอกจากนั้นถ้าผู้บริหารสูงสุดนั่งอยู่ในห้องรวมดังในข้อ 8. ควรกั้นห้องของผู้บริหารสูงสุดแยกออกจากกันเป็นต่างหากเพื่อให้เห็นเด่นชัดและควรอยู่ในตำแหน่งด้านในสุดของห้อง เพื่อสร้างลักษณะของตำแหน่งประธารให้ชัดเจน
 
 
           11. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่ตรงเหลี่ยมมุมของเสาห้องที่พุ่งมายังโต๊ะ ไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลัง เพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาตโดยตรง
 
           12. การวางโต๊ะทำงานจะต้องเลือกทิศที่ไม่มาพิฆาตผู้นั่ง 
 
           13. ด้านหลังของโต๊ะทำงานของผู้บริหารไม่ควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าจะมีควรวางอยู่ในตำแหน่งด้านข้างจึงจะถือว่าดี และควรหมั่นดูแลอยู่เสมออย่าให้ขาด เพราะการสักการบูชาอยู่เสมอย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิต ผู้บริหารที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่ย่อมทำให้กิจการนั้นขาดซึ่งบารมี

บทความที่เกี่ยวข้อง >>>  การจัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

Credit : http://www.awayfurniture.com
ชื่อ
: ZakHaify
ว/ด/ป เวลา
: 04/06/22 00:00:23 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.20
ความคิดเห็น
:
[url=http://tetracycline.store/]where to buy terramycin[/url] [url=http://buycephalexin.shop/]buy cephalexin uk[/url] [url=http://buyaccutane.shop/]buy accutane online canada[/url] [url=http://avodart.agency/]avodart medication[/url] [url=http://buycephalexin.monster/]keflex 500 mg capsule[/url] [url=http://acyclovir.golf/]acyclovir 400mg tab[/url] [url=http://buysildalis.shop/]sildalis 120 mg[/url] [url=http://xenical.cfd/]where to buy orlistat pills[/url] [url=http://permethrin.store/]generic elimite cream[/url] [url=http://tadacip24.com/]tadacip 20 india[/url]
ชื่อ
: EvaHaify
ว/ด/ป เวลา
: 05/06/22 03:06:54 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.43
ความคิดเห็น
:
[url=http://motilium.cfd/]motilium australia[/url]
ชื่อ
: SamHaify
ว/ด/ป เวลา
: 05/06/22 10:38:03 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.43
ความคิดเห็น
:
[url=http://tadacip24.com/]buy tadacip canada[/url] [url=http://buycephalexin.monster/]keflex 500mg price australia[/url] [url=http://motilium.cfd/]where can i buy motilium in usa[/url] [url=http://zoloft.email/]average cost of zoloft prescription[/url] [url=http://cipro.cfd/]ciprofloxacin 300mg[/url] [url=http://propranolol.email/]propranolol 40 mg[/url] [url=http://sildalis.cfd/]sildalis 120[/url] [url=http://baclofen.cfd/]buy baclofen online uk[/url] [url=http://bactrim911.com/]bactrim ds cost[/url] [url=http://synthroid.email/]synthroid 0.2 mg[/url]
ชื่อ
: SamHaify
ว/ด/ป เวลา
: 05/06/22 11:16:26 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.43
ความคิดเห็น
:
[url=http://buysildalis.quest/]sildalis cheap[/url] [url=http://sildalis.cfd/]generic sildalis[/url] [url=http://trazodone.golf/]desyrel sleeping pill[/url] [url=http://augmentin.agency/]amoxicillin 500mg capsules[/url] [url=http://synthroid247.com/]cost of synthroid 88 mcg[/url] [url=http://vermox.store/]vermox medication[/url] [url=http://gabapentin.store/]gabapentin script[/url] [url=http://acyclovir.golf/]cost of generic acyclovir[/url] [url=http://diflucan.boutique/]buy diflucan online usa[/url] [url=http://doxycyclinepill.com/]doxycycline without a prescription[/url]
ชื่อ
: YonHaify
ว/ด/ป เวลา
: 05/06/22 15:47:51 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.20
ความคิดเห็น
:
[url=http://erectafil.store/]erectafil 20 for sale[/url] [url=http://gabapentin.store/]buy brand neurontin[/url] [url=http://cephalexin.agency/]medicine cephalexin[/url] [url=http://buyaccutane.monster/]accutane canadian pharmacy[/url] [url=http://doxycyclinepill.com/]can you buy doxycycline over the counter usa[/url] [url=http://lexapro.store/]cost of cipralex daily[/url] [url=http://buymetformin.quest/]metformin without presription[/url]
ชื่อ
: YonHaify
ว/ด/ป เวลา
: 05/06/22 21:19:56 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.20
ความคิดเห็น
:
[url=http://trazodone.golf/]trazodone 500 mg[/url] [url=http://buyerectafil.monster/]erectafil 10 mg[/url] [url=http://avodart.agency/]generic avodart[/url] [url=http://duloxetine.store/]cymbalta 60[/url] [url=http://sildalis.cfd/]sildalis tablets[/url] [url=http://buymetformin.quest/]glucophage brand cost[/url] [url=http://doxycyclinepill.com/]doxycycline 50 medicine[/url]
ชื่อ
: LisaHaify
ว/ด/ป เวลา
: 06/06/22 01:16:58 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.93
ความคิดเห็น
:
[url=https://amoxicillin247.com/]augmentin 875mg price[/url]
ชื่อ
: AlanHaify
ว/ด/ป เวลา
: 06/06/22 07:43:25 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.47
ความคิดเห็น
:
[url=http://bactrim.shop/]bactrim buy[/url] [url=http://lexapro.store/]lexapro online no prescription[/url] [url=http://allopurinol.agency/]allopurinol generic cost[/url] [url=http://buystromectol.shop/]ivermectin 50ml[/url] [url=http://vardenafil.cfd/]where to order levitra[/url] [url=http://amoxicillin247.com/]over the counter augmentin[/url] [url=http://sildalis.agency/]buy sildalis online[/url] [url=http://propranolol.email/]propranolol cheap[/url] [url=http://trazodone.golf/]trazodone india online pharmacy[/url] [url=http://buyaccutane.monster/]accutane from canada pharmacy[/url]
ชื่อ
: JudyHaify
ว/ด/ป เวลา
: 06/06/22 09:15:50 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.47
ความคิดเห็น
:
[url=http://augmentin24.com/]augmentin 375 price[/url] [url=http://amoxicillin.email/]amoxicillin 875 mg discount[/url] [url=http://zoloft.email/]how to get brand name zoloft[/url] [url=http://fluoxetine.cfd/]prozac buy online canada[/url] [url=http://buymetformin.quest/]metformin over the counter uk[/url] [url=http://cephalexin.agency/]cephalexin 500g[/url]
ชื่อ
: NickHaify
ว/ด/ป เวลา
: 07/06/22 05:28:53 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.43
ความคิดเห็น
:
[url=https://cephalexin.boutique/]generic cephalexin 500 mg[/url] [url=https://lisinopril2022.com/]lisinopril 10 mg 12.5mg[/url]
ชื่อ*
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.