รายละเอียดกระทู้
เจ้าของกระทู้
:
ว/ด/ป เวลา
: 14/05/13 02:56:20 AM
เลขไอพี
: 171.101.246.6
หัวข้อ
: การตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ย
รายละเอียด
:
การตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

 


 
บทความต่อไปนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือดังต่อไปนี้
 
           1.เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเองของอาจารย์มาโนช ประภาษานนท์
           2. เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์มาโนชย์ ปรพะภาษานนท์
           3. วิธีตกแต่งบ้านตามตำราฮวงจุ้ยของอาจารย์ม.อึ้งอรุณ
           4. การออกแบบตกแต่งภายในให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
 
 
           การเลือกทำเลของการสร้างบ้านที่ดีที่สุดตามตำราของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ คือต้องให้หน้าบ้านซึ่งเป็นทางเข้าหลักของบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเรียกว่าทิศของหงส์แดง และด้านหน้าบ้านต้องมีแหล่งน้ำ ด้านหลังบ้านต้องหันหลังพิงภูเขาซึ่งเป็นทิศใต้และเรียกว่าทิศของเต่าดำ    เมื่อหันหน้าออกจากตัวบ้านซึ่งทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกและเป็นทิศของมังกรเขียวจะต้องมีการเคลื่อนไหว    ส่วนทางขวามือของตัวบ้านคือทิศตะวันตกเรียกว่าทิศของเสือขาวจะต้องมั่นคง กล่าวคือที่ดินที่มีฮวงจุ้ยที่ดี คือ ด้านหลังต้องมั่นคง ด้านหน้าชุ่มชื้น มีภูเขาหรือเนินเตี้ย ๆ อยู่ด้านหลังบ้านและด้านขวามือของตัวบ้านโอบรอบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายทุก ๆ ทิศ
 
             หลักฮวงจุ้ยดังกล่าวสรุปสั้น ๆ ได้ว่า "หลังต้องนิ่ง หน้าต้องเคลื่อนไหว ขวาต้องนิ่ง ซ้ายต้องเคลื่อนไหว" หลักของการเลือกทำเลการสร้างบ้านที่ดีนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานของผู้บริหารโดย
 
                 ตำแหน่งหงส์แดง    คือ   ด้านหน้าของผู้บริหารที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะแสดงถึงความมีโชคลาภ
                 ตำแหน่งเต่าดำ       คือ   ด้านหลังของผู้บริหารแทนสภาพของบารมีจึงต้องนิ่ง มั่นคงและไม่เคลื่อนไหว
                 ตำแหน่งมังกรเขียว คือ   ด้านซ้ายมือของผู้บริหารแสดงถึงโชคลาภจึงต้องเคลื่อนไหว  
                 ตำแหน่งเสือขาว     คือ   ด้านขวามือของผู้บริหาร เป็นสภาพของบารมีจึงต้องนิ่ง มั่นคงและไม่เคลื่อนไหว
 

 
             การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องผู้บริหารด้านซ้ายมือของผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ของตำแหน่งมังกรเขียว ในบริเวณนี้ควรเป็นที่โล่ง โปร่ง ไม่มีของหนักมาวางทับ สิ่งของที่ควรวางในตำแหน่งนี้จะต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหว เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ แฟกซ์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนการตกแต่งภายในถ้าผู้บริหารต้องการหาของมาประดับผนังกำแพงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเฟอร์นิเจอร์ต้องสอดคล้องกับตำแหน่งมังกรเขียวด้วย เช่น รูปภาพติดผนังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหว การตกแต่งลวดลายบนฝาผนังด้านซ้ายมือควรใช้ลวดลายที่เป็นเกลียวคลื่น หรือมีลักษณะโค้งมน
 
             การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ทางด้านขวามือของผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งของเสือขาว ธรรมชาติของเสือขาวจะชอบการอยู่นิ่ง ๆ ไมให้ใครไปรบกวน ดังนั้น การจัดวางข้าวของในตำแหน่งนี้จึงควรเป็นของที่อยู่ในสภาพนิ่ง มั่นคง ไม่ควรทำเป็นช่องประตูหรือหน้าต่าง รวมไปถึงช่องแสง ช่องลม   ทางด้านขวามือของผู้บริหารจึงควรวาง ตู้โชว์ติดผนัง ชุดรับแขก เคาเตอร์ ตู้เอกสาร เป็นต้น ถ้าผู้บริหารต้องการตกแต่งด้านนี้ รูปภาพที่ใช้ต้องแสดงถึงความนิ่ง เช่นภาพภูเขา ป่า ต้นไม้ใหญ่ เสือกำลังหมอบ และลวดลายบนผนังควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงถึงความมั่นคง
 
             การจัดวางห้องต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าห้องผู้บริหารเป็นห้องที่สำคัญที่สุด จะต้องจัดวางให้ถูกตำแหน่งเพราะโชคชะตาทั้งหมดของบริษัทจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งทำงานของผู้บริหาร โต๊ะทำงานและเก้าอี้ของผู้บริหารต้องใหญ่และมั่นคง ( ตัวอย่าง เช่น โต๊ะทำงานเมลามีน 2 ลิ้นชัก รุ่น  AMD-005 และเก้าอี้ผู้บริหารรุ่น  ACR -0812 ) การวางโต๊ะทำงานของผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดังนี้

 
 
              1. ด้านหลังของผู้บริหาร คือทิศของเต่าดำ จึงต้องหนักแน่นมั่นคง ควรเป็นกำแพงที่แน่นหนา ไม่ควรเป็นกระจกหรือหน้าต่างบานใหญ่ ถ้ามีรูปภาพติดผนังควรเป็นรูปที่แสดงถึงความมั่นคง เช่นภูเขา เป็นต้น

 
            2.การวางโต๊ะของผู้บริหารควรวางในลักษณะทแยงมุมกับประตูห้อง ไม่ว่าจะหันโต๊ะไปในทางไหนก็ตาม เราะตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจน

 
             3. การวางโต๊ะผู้บริหารในลักษณะทแยงกับห้องทำให้เกิดลักษณะมงคลของรูปปากัว ซึ่งจะส่งผลให้กิจการประสบความสำเร็จ
 
 
               4. ห้ามวางโต๊ะทำงานของผู้บริหารตรงกับประตูทางเข้าออกของห้อง เพราะจะได้รับผลร้ายจากพลังชี่พิฆาต  แ และการหันหลังให้ประตูคือการเรียกหาความเดือดร้อน  จะพบแต่อุปสรรคหรือภัยพิบัติ หากฝ่าฝืนกิจการค้าจะไม่เจริญรุ่งเรือง ทำให้ผู้บริหารจะประสบความล้มเหลวได้ง่าย   

 
             5. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรหันหลังให้กับประตูทางเข้า  เพราะตำแหน่งด้านหลังของผู้บริหารเป็นตำแหน่งประธาน    ถ้าด้านหลังโหว่ย่อมส่งผลให้ขาดผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ทำให้ผู้บริหารล้มเหลวขาดซึ่งบารมี

 
               6. การจัดวางตำแหน่งโต๊ะของผู้บริหารต้องเลือกทิศที่ไม่มาพิฆาตผู้นั่ง เช่นเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นสิ่งแหลมคม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรแก้เคล็ดด้วยการปิดม่าน
 
 
             7. ในกรณีที่ผู้บริหารต้องนั่งรวมกับพนักงานในห้องเดียวกัน   ตำแหน่งของโต๊ะผู้บริหารต้องอยู่ด้านหลังของพนักงานเสมอ และขนาดของโต๊ะของผู้บริหารต้องใหญ่กว่าโต๊ะของพนักงานเพื่อสร้างความแตกต่าง
 

 
           8.ในกรณีที่ผู้บริหารต้องนั่งรวมกับพนักงานในห้องเดียวกัน   ผู้บริหารไม่ควรนั่งหันประจันหน้ากันกับโต๊ะพนักงาน เพราะจะสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย
 

 
          9. ถ้าสำนักงานมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ห้องผู้บริหารควรมีฉากกั้นเป็นห้องแยกเป้นสัดส่วน ไม่ควรอยู่ปะปนกับพนักงานทั่วไป   เพราะจะส่งผลให้ผู้บริหารไม่ได้รับความสนจากพนักงานเท่าที่ควร   และในกรณีที่ผู้บริหารมีตำแหน่งหน้าที่ในระดับเดียวกันก็ควรจัดห้องและโต๊ะทำงานให้อยูในระดับเดียวกันด้วย


 
             10. นอกจากนั้นถ้าผู้บริหารสูงสุดนั่งอยู่ในห้องรวมดังในข้อ 8. ควรกั้นห้องของผู้บริหารสูงสุดแยกออกจากกันเป็นต่างหากเพื่อให้เห็นเด่นชัดและควรอยู่ในตำแหน่งด้านในสุดของห้อง เพื่อสร้างลักษณะของตำแหน่งประธารให้ชัดเจน
 
 
           11. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่ตรงเหลี่ยมมุมของเสาห้องที่พุ่งมายังโต๊ะ ไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลัง เพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาตโดยตรง
 
           12. การวางโต๊ะทำงานจะต้องเลือกทิศที่ไม่มาพิฆาตผู้นั่ง 
 
           13. ด้านหลังของโต๊ะทำงานของผู้บริหารไม่ควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าจะมีควรวางอยู่ในตำแหน่งด้านข้างจึงจะถือว่าดี และควรหมั่นดูแลอยู่เสมออย่าให้ขาด เพราะการสักการบูชาอยู่เสมอย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิต ผู้บริหารที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่ย่อมทำให้กิจการนั้นขาดซึ่งบารมี

บทความที่เกี่ยวข้อง >>>  การจัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

Credit : http://www.awayfurniture.com
ชื่อ
: MiaHaify
ว/ด/ป เวลา
: 14/05/22 17:45:13 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.92
ความคิดเห็น
:
[url=http://levitra.cfd/]buy vardenafil online[/url]
ชื่อ
: IvyHaify
ว/ด/ป เวลา
: 15/05/22 08:23:42 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.92
ความคิดเห็น
:
[url=http://modafinil.boutique/]modafinil 2014[/url]
ชื่อ
: MiaHaify
ว/ด/ป เวลา
: 18/05/22 18:02:40 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.92
ความคิดเห็น
:
[url=https://modafinil.sale/]buy modafinil india[/url]
ชื่อ
: BooHaify
ว/ด/ป เวลา
: 20/05/22 23:43:39 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.21
ความคิดเห็น
:
[url=http://tretinoin.shop/]retin-a micro[/url]
ชื่อ
: JaneHaify
ว/ด/ป เวลา
: 21/05/22 02:36:21 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.92
ความคิดเห็น
:
[url=https://ivermectin.ink/]ivermectin 200mg[/url]
ชื่อ
: JaneHaify
ว/ด/ป เวลา
: 21/05/22 14:11:51 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.92
ความคิดเห็น
:
[url=https://retinoa.online/]retino cream price[/url]
ชื่อ
: SueHaify
ว/ด/ป เวลา
: 22/05/22 23:54:52 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.92
ความคิดเห็น
:
[url=http://ivermectin.cool/]stromectol tablets 3 mg[/url]
ชื่อ
: JaneHaify
ว/ด/ป เวลา
: 23/05/22 04:42:27 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.91
ความคิดเห็น
:
[url=https://ivermectin.fyi/]ivermectin 3 mg[/url]
ชื่อ
: GrantJearm
ว/ด/ป เวลา
: 23/05/22 17:41:34 PM
เลขไอพี
: 192.111.137.37
ความคิดเห็น
:
[url=https://streamhub.shop/]streamhub[/url]
ชื่อ
: SueHaify
ว/ด/ป เวลา
: 24/05/22 21:46:44 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.91
ความคิดเห็น
:
[url=https://buytretinoin.shop/]retin a 0.025 cream price in india[/url]
ชื่อ*
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.