เสริมมงคลทิศทั้ง 8

  

เสริมมงคลทิศทั้ง 8

           ต้อนรับพลังงานแห่งโชคด้วยการจัดบ้านให้สอดคล้องกับรหัสธาตุแห่งปี และรู้จักรหัสธาตุแห่งทิศต่างๆ เตรียมการเปลี่ยนแปลงปรับการดำเนินชีวิตเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ โดยมีลักษณะเด่นคือโชคที่เกี่ยวกับการปรับตัว มันสมอง และสติปัญญา


ทิศเหนือ

           รหัสแห่งทิศ : ธาตุน้ำ
           ดาวจรที่เดินเข้ามาสถิต : The Sickness Star ดาวแห่งความเสื่อมและอาการเจ็บป่วย

           เนื่องจากธาตุแห่งดาวซึ่งเป็นธาตุดินขัดแย้งกับธาตุน้ำ ดังนั้น การขจัดดาวร้ายในเรื่องของสุขภาพออกไปจึงควรหาสิ่งที่เป็นตัวแทนของธาตุที่เชื่อมระหว่างธาตุทั้งสองมาตกแต่งไว้ที่บริเวณทิศเหนือของบ้าน ในกรณีนี้ ได้แก่ ธาตุทอง อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทองอย่างเดียว แต่รวมถึงแจกันสีเงิน สีทอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพลังแห่งความสุข โมบายโลหะ 8 หลอด ที่สามารถสะท้อนพลังชิในด้านลบออกไป หรือหาของตกแต่งรูปหมูมาเติมโชคแห่งความสมบูรณ์ จะเป็นสีเงินหรือสีขาวก็ได้ และถ้าบ้านเรามีคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ก็อาจจะหาน้ำเต้าโลหะมาวางไว้ในทิศนี้ได้เช่นกัน


ทิศใต้

           รหัสแห่งทิศ : ธาตุไฟ
           ดาวจรที่เดินเข้ามาสถิต : The Water Star ดาวแห่งโชคด้านสติปัญญาการเคลื่อนไหว และการเงิน

           เป็นทิศที่มีรหัสเป็นธาตุไฟ แต่ดาวจรปีนี้เป็นธาตุน้ำ จึงขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลในทิศนี้มากเป็นพิเศษเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว ด้วยการเสริมธาตุไม้ให้แก่ทิศนี้ของบ้าน ปรับพลังชิด้วยการใช้พรมสีเขียวปูไว้ที่ประตูหรือห้องทางทิศใต้เพื่อส่งเสริมโชคแห่งความคล่องตัว หรือใช้เทคนิคง่ายๆ เช่น เพิ่มโชคด้านการเติบโต ความก้าวหน้า ด้วยการปลูกต้นไม้สีเขียว หรือจะใช้โคมไฟไม้เพื่อเติมเต็มโชคแห่งความรุ่งโรจน์ก็ได้


ทิศตะวันตก

           รหัสแห่งทิศ :คือธาตุไม้
           ดาวจรที่เดินเข้ามาสถิต : The Romance Star ดาวแห่งโชคด้านความรู้การศึกษา และเสน่ห์

           ดาวจรปีนี้เป็นธาตุไม้ เราจึงเสริมโชคด้านการเรียนของบุตรหลานในบ้าน เสริมด้านความรัก คามสามัคคีของคนในบ้านได้ด้วยการวางสิ่งที่เป็นตัวแทนของธาตุไม้ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม ไว้ในมุมทิศตะวันออกของบ้าน การติดรูปครอบครัวในกรอบไม้ หรือกรอบสีเขียวอ่อนในทิศนี้ ก็จะช่วยกระตุ้นโชคด้านความรัก ในขณะเดียวกันเราก็จะใช้ทิศนี้เพื่อกระตุ้นโชคลาภด้านการเงินได้ด้วยการใช้ธาตุไฟเข้ามาเสริม เช่น ใช้ดอกไม้สีแดง แจกันสีแดง หรือภาพโทนสีแดงมาติดที่ทิศนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน


ทิศตะวันตก

           รหัสแห่งทิศ : ธาตุทอง
           ดาวจรที่เข้ามาสถิต : The Wealth Star ดาวแห่งโชคด้านความมั่งคั่งโชคลาภทั้งปวง

           ดาวจรที่เข้ามาสถิตเป็นธาตุดิน เมื่อประกอบกับรหัสธาตุแห่งดาวและทิศจะส่งเสริมกันอย่างลงตัว อันดับแรกเลย ห้ามทำให้บ้านในมุมนี้รกเด็ดขาด แต่ควรเสริมความมั่งคั่งด้วยการหาภาพหรือของใช้สีเหลือง ครีม น้ำตาล กะปิ หรือไข่ไก่ ในเฉดใดก็ได้มาประดับตกแต่ง หรือหากจะหารูปปั้นสวยๆ ที่ทำจากหินหรือเรซิ่นก็ใช้เสริมโชคได้เช่นกัน เพราะเป็นตัวแทนของธาตุดิน


ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

           รหัสแห่งทิศ : ธาตุดิน
           ดาวจรที่เข้ามาสถิต : The Fire Star ดาวแห่งโชคด้านความรุ่งโรจน์ ความน่ายินดี และชื่อเสียง

           สิ่งของที่เป็นตัวแทนของธาตุดินและธาตุไฟจะช่วยส่งเสริมโชคของดาวแห่งความรุ่งโรจน์ ได้แก่ สิ่งของที่มีสีแดง ส้ม ม่วง ชมพู เหลือง และน้ำตาล อย่างเช่น พรมหน้าบ้านจะช่วยดึงดูด "ซิ" แห่งโชค หรือกระตุ้นดาว Zeus ที่มีผลต่อความรุ่งโรจน์ ได้ด้วยการจุดไฟโดยไม่ต้องก่อกองไฟ แต่อาจใช้โคมไฟสีเหลืองอ่อนตั้งเอาไว้ที่มุมนี้ของบ้าน ใช้ไฟหัวเสา ใช้ไฟรถยนต์ นอกจากนี้ การนำลูกโลกจำลองมาวางไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะช่วยส่งเสริมด้านหน้าที่การงานและธุรกิจ เนื่องจากลูกโลกเป็นตัวแทนของธาตุดิน และยังสื่อถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล


ทิศตะวันออกเฉียงใต้

           รหัสแห่งทิศ : ธาตุไม้
           ดาวจรที่เข้ามาสถิต : The 5 Yellow Star ดาวแหงความวุ่นวาย วิบัติ และความร้ายกาจ

           หากในมุมนี้ของบ้านดูรก ไม่เป็นระเบียบ ก็จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคกับความเดือดร้อนต่างๆ ดังนั้น ต้องสกัดกั้นและสะท้อนพลังงานในด้านลบออกไปด้วยสัญลักษณ์แห่งธาตุไฟ ได้แก่ ของที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม เช่น รูปปั้นจำลองพีระมิด ของที่มีสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง หรืออาจใช้โคมไฟหรือเชิงเทียน ใช้โคมไฟระย้าหรือโคมไฟคริสตัลในทิศนี้ก็จะช่วยกระจายพลังงานให้เป็นกระแสด้านบวกที่ดีได้ หรือสะท้อนพลังงานด้านลบพร้อมกับนำพาโชคด้านความรักและการเงินมาสู่บ้านด้วยการตกแต่งแท่งผลึกหินอะเมทิสต์ในทิศนี้


ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

           รหัสแห่งทิศ : ธาตุทอง
           ดาวจรที่เข้ามาสถิต : The Robbing Star ดาวแห่งภัยวิบัติ โจรผู้ร้าย

           สำหรับคนที่มีประตูบ้านอยู่ในทิศนี้โดยตรง อาจจะได้รับผลกระทบจากพลังงานด้านลบมากกว่าคนอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญอย่างมาก แต่สามารถปรับพลังงานด้านลบมากกว่าคนอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญอย่างมาก แต่สามารถปรับพลังงานได้ด้วยการใช้สัญลักษณ์และสิ่งของที่เป็นตัวแทนของธาตุทอง ได้แก่ ของที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม วงรี โค้งมน หรือวัสดุที่มีความมันวาวของที่มีสีขาว บรอนซ์ ทอง ทองแดง และเงิน เช่น ประดับนาฬิกาสีดังกล่าวไว้ในทิศนี้ ส่วนสัญลักษณ์ทางฮวงจุ้ยที่จะขจัดโชคร้ายให้ทิศนี้ได้แก่ กระดิ่ง โมบายโลหะ หรือระฆัง ที่จะช่วยแปรพลังงานร้ายๆ ให้ผ่อนแรงลง


ทิศตะวันตกเฉียงใต้

           รหัสแห่งทิศ :ธาตุดิน
           ดาวจรที่เข้ามาสถิต : The Legal Star ดาวแห่งโชคด้านการวิวาท แย่งชิงนินทาว่าร้าย

           เดิมทีทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรักอยู่แล้ว แต่ปีนี้ดาวจรที่เข้ามาสถิตอาจทำให้มีปัญหาเรื่องของปากเสียงระหว่างสามี-ภรรยา หรือมีปัญหามือที่สาม หากไม่ดูแลทิศนี้ของบ้านให้ดี ในทางเดียวกันคริสตัลจะช่วยขจัดพลังงานด้านลบของการวิวาท แต่หากเป็นหงส์คู่คริสตัลจะยิ่งปกป้องโรคด้านความรักได้ หรือการประดับด้วยกังหันน่ารักๆ ก็จะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไปจากชีวิตคู่ แต่ถ้าเป็นภาพรวมแล้วโมบายล์ 8 ตลอด จะช่วยสะท้อนพลังงานด้านลบของดาวแห่งการวิวาทได้ดีที่สุด

เนื้อหาโดย : Lisa

  

บทความที่เกี่ยวข้อง
ปลูกต้นไม้ทิศไหนเป็นมงคล ... อ่านต่อ
หยินหยางกับผังแปดทิศ ... อ่านต่อ
ทิศมงคลของคน 12 ราศี ... อ่านต่อ
ดูดวง / ฮวงจุ้ย
ทายนิสัย จากลายมือการเขียนตัวเลข ... BY : หมอเมท ... อ่านต่อ
คาถาทวงหนี้ คาถาอีกาวิดน้ำ ใช้สำหรับคนยืมเงินแล้วไม่คืนหรือของหาย ... อ่านต่อ
ตากระตุก ตาเขม่น ลางสังหรณ์ที่บ่งบอกเรื่องราวอะไร? ... อ่านต่อ
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.