ตลับเมตรจีนหลูปัง ความหมายและวิธีใช้ ไม้บรรทัดจีนหรือตลับเมตรหลูปัง

   
 

ไม้บรรทัดหลูปัง

ตลับเมตรจีนสำหรับวัดฮวงจุ้ยเพื่อความมงคล
 


 

          หลูปังเป็นมรดกทางปัญญาด้านหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ย สืบทอดมาจากสมัยราชวงศ์ซ่ง คิดค้นโดยท่านปรมาจารย์หลู่ปังเพื่อใช้ในงานอาคารสถาปัตย์ก่อสร้าง รวมถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยแยกแยะการให้คุณและโทษลักษณะต่าง ๆ ตามระยะมิติที่กำหนดไว้ มาตรวัดหลู่ปังเชียะ หรือ FENG SHUI RULER ซึ่งมีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน คือประมาณ 43 ซม. หรือ 17 นิ้ว แบ่งออกเป็น 8 ช่วงใหญ่ ๆ แต่ละช่วงจะมีระยะห่างประมาณ 5.5 ซม. มีตัวอักษรกำกับบอกถึงคุณและโทษไว้

          หลูปังสำหรับที่อยู่อาศัยคน เป็น ( พลังเอี๊ยง ) จะใช้มิติมงคลวัดเพื่อกำหนดระยะ สิ่งที่สำคัญทางวิชาฮวงจุ้ย คือ ขนาดประตูทางเข้า ขนาดโต๊ะทำงาน ขนาดเตียงนอน และอื่น ๆ รองลงมา เพื่อหวังให้เกิดผลสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ส่วนมิติที่ไม่เป็นมงคลก็ควรหลีกเลี่ยงไม่นำมาใช้

 


 

- คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย -
ความหมายในแต่ละส่วนของหลูปัง

ระยะหลูปังในพลังเอี๊ยงประกอบด้วย 8 ส่วนด้วยกัน 
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนที่เป็นมงคล และ 4 ส่วนที่ไม่เป็นมงคล รายละเอียดดังต่อไปนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สีแดง หมายถึง  ดี     สีดำ หมายถึง  ไม่ดี
 

ส่วนที่ 1 ไช้ ( 財) หมายถึง ทรัพย์สิน
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 0 - 5.37 เซนติเมตร (0 - 2 2/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้ความโชคดีเข้ามา
ช่วงที่ 2 ทำให้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน
ช่วงที่ 3 ทำให้มีมนุษย์สัมพันธ์และโชคดี
ช่วงที่ 4 ทำให้ร่ำรวยมาก


ส่วนที่ 2 แป่ ( 病) หมายถึง โรคภัยไข้เจ็บ
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 5.38 - 10.74 เซนติเมตร (2 2/16 - 4 4/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้สูญเสียโชคลาภ
ช่วงที่ 2 ทำให้เผชิญปัญหาเลวร้าย รุนแรง
ช่วงที่ 3 ทำให้รับโทษภัยรุนแรง
ช่วงที่ 4 ทำให้กำพร้าและเป็นหม้าย

ส่วนที่ 3 ลี้ ( 離) หมายถึง พลัดพราก
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 10.75 - 16.11 เซนติเมตร (4 4/16 - 6 6/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วยย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้สูญเสียความมั่งคั่ง
ช่วงที่ 2 ทำให้เงินทองสูญหาย
ช่วงที่ 3 ทำให้ถูกหลอกลวงเรื่องเงินทอง
ช่วงที่ 4 ทำให้สูญเสียทุกสิ่ง

ส่วนที่ 4 หงี่ ( 義) หมายถึง คุณธรรม
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 16.12 - 21.48 เซนติเมตร (6 6/16 - 8 8/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้ได้ลูกหลาน
ช่วงที่ 2 ทำให้กำไรมาก
ช่วงที่ 3 ทำให้มีลูกหลานมีพรสวรรค์
ช่วงที่ 4 ทำให้โชคดีและร่ำรวยมาก


ส่วนที่ 5 กัว ( 官) หมายถึง ยศศักดิ์
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 21.49 - 26.85 เซนติเมตร (8 8/16 - 10 10/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์
ช่วงที่ 2 ทำให้ได้โชคลาภจร
ช่วงที่ 3 ทำให้รายได้สูงขึ้น
ช่วงที่ 4 ทำให้ร่ำรวยขึ้น


ส่วนที่ 6 เกียบ ( 劫) หมายถึง พิบัติหรือสูญเสีย
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 26.86 - 32.22 เซนติเมตร ( 10 10/16 - 12 11/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้มีความตายและพรากจาก
ช่วงที่ 2 ทำให้สูญเสียลูกหลาน
ช่วงที่ 3 ทำให้พลัดพรากและสูญเสียงาน
ช่วงที่ 4 ทำให้สูญเสียเงินทองทรัพย์สิน

ส่วนที่ 7 ไห่ ( 害) หมายถึง เภทภัย
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 32.23 - 37.50 เซนติเมตร (12 11/16 - 14 13/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้มีความหายนะใหญ่หลวง
ช่วงที่ 2 ทำให้สูญเสียชีวิต
ช่วงที่ 3 ทำให้มีความเจ็บป่วย
ช่วงที่ 4 ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งและคดีความ

ส่วนที่ 8 ปิ้ง ( 本) หมายถึง รากฐาน
มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 37.60 - 42.96 เซนติเมตร (14 13/16 - 16 15/16 นิ้ว)
ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
ช่วงที่ 1 ทำให้ความมั่งคั่งไหลมา
ช่วงที่ 2 ทำให้การงานก้าวหน้า
ช่วงที่ 3 ทำให้ความร่ำรวยไหลมา
ช่วงที่ 4 ทำให้ทุกสิ่งเพิ่มพูน

Credit : ข้อมูลบางส่วนจาก sinsae.com

            สรุป อักษรสี่ตัว คือ "ไช้ หงี่ กัว และปิ้ง" ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมีและนำความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอีกสี่ตัวที่เหลือ คือ แป่ ลี้ เกียบ ไห่ ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นอัปมงคล จะนำสิ่งเลวร้าย ความเจ็บป่วย ความพลัดพราก การสูญเสีย ความตาย ความหายนะและสุขภาพที่ไม่ดีมาให้

 

   

 

คลิ๊กอ่านประวัติ "ท่านปรมาจารย์หลูปัง" ผู้คิดค้นศสาตร์
ได้ที่รูปเลยครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ที่จะบอกถึง ความขี้โกง การทรยศหักหลัง จากเพื่อนหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ... อ่านต่อ
ควรเชื่ออย่างมีสติ168 - ความเชื่อและความหมายเลข 168 - ... อ่านต่อ
ตัวเลขแห่งความอิจฉาริษยา โลภะ โมหะ โทสะ ... อ่านต่อ
ดูดวง
ท่านปรมาจารย์หลูปัง สุดยอดช่างวัดฮวงจุ้ย ... อ่านต่อ
การเลือกใช้สีตามหลักภูมิปัญญาจีน ... อ่านต่อ
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.