รายละเอียดกระทู้
เจ้าของกระทู้
:
ว/ด/ป เวลา
: 14/05/13 02:56:20 AM
เลขไอพี
: 171.101.246.6
หัวข้อ
: การตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ย
รายละเอียด
:
การตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

 


 
บทความต่อไปนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือดังต่อไปนี้
 
           1.เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเองของอาจารย์มาโนช ประภาษานนท์
           2. เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์มาโนชย์ ปรพะภาษานนท์
           3. วิธีตกแต่งบ้านตามตำราฮวงจุ้ยของอาจารย์ม.อึ้งอรุณ
           4. การออกแบบตกแต่งภายในให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
 
 
           การเลือกทำเลของการสร้างบ้านที่ดีที่สุดตามตำราของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ คือต้องให้หน้าบ้านซึ่งเป็นทางเข้าหลักของบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเรียกว่าทิศของหงส์แดง และด้านหน้าบ้านต้องมีแหล่งน้ำ ด้านหลังบ้านต้องหันหลังพิงภูเขาซึ่งเป็นทิศใต้และเรียกว่าทิศของเต่าดำ    เมื่อหันหน้าออกจากตัวบ้านซึ่งทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกและเป็นทิศของมังกรเขียวจะต้องมีการเคลื่อนไหว    ส่วนทางขวามือของตัวบ้านคือทิศตะวันตกเรียกว่าทิศของเสือขาวจะต้องมั่นคง กล่าวคือที่ดินที่มีฮวงจุ้ยที่ดี คือ ด้านหลังต้องมั่นคง ด้านหน้าชุ่มชื้น มีภูเขาหรือเนินเตี้ย ๆ อยู่ด้านหลังบ้านและด้านขวามือของตัวบ้านโอบรอบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายทุก ๆ ทิศ
 
             หลักฮวงจุ้ยดังกล่าวสรุปสั้น ๆ ได้ว่า "หลังต้องนิ่ง หน้าต้องเคลื่อนไหว ขวาต้องนิ่ง ซ้ายต้องเคลื่อนไหว" หลักของการเลือกทำเลการสร้างบ้านที่ดีนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานของผู้บริหารโดย
 
                 ตำแหน่งหงส์แดง    คือ   ด้านหน้าของผู้บริหารที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะแสดงถึงความมีโชคลาภ
                 ตำแหน่งเต่าดำ       คือ   ด้านหลังของผู้บริหารแทนสภาพของบารมีจึงต้องนิ่ง มั่นคงและไม่เคลื่อนไหว
                 ตำแหน่งมังกรเขียว คือ   ด้านซ้ายมือของผู้บริหารแสดงถึงโชคลาภจึงต้องเคลื่อนไหว  
                 ตำแหน่งเสือขาว     คือ   ด้านขวามือของผู้บริหาร เป็นสภาพของบารมีจึงต้องนิ่ง มั่นคงและไม่เคลื่อนไหว
 

 
             การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องผู้บริหารด้านซ้ายมือของผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ของตำแหน่งมังกรเขียว ในบริเวณนี้ควรเป็นที่โล่ง โปร่ง ไม่มีของหนักมาวางทับ สิ่งของที่ควรวางในตำแหน่งนี้จะต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหว เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ แฟกซ์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น ส่วนการตกแต่งภายในถ้าผู้บริหารต้องการหาของมาประดับผนังกำแพงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเฟอร์นิเจอร์ต้องสอดคล้องกับตำแหน่งมังกรเขียวด้วย เช่น รูปภาพติดผนังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหว การตกแต่งลวดลายบนฝาผนังด้านซ้ายมือควรใช้ลวดลายที่เป็นเกลียวคลื่น หรือมีลักษณะโค้งมน
 
             การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ทางด้านขวามือของผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งของเสือขาว ธรรมชาติของเสือขาวจะชอบการอยู่นิ่ง ๆ ไมให้ใครไปรบกวน ดังนั้น การจัดวางข้าวของในตำแหน่งนี้จึงควรเป็นของที่อยู่ในสภาพนิ่ง มั่นคง ไม่ควรทำเป็นช่องประตูหรือหน้าต่าง รวมไปถึงช่องแสง ช่องลม   ทางด้านขวามือของผู้บริหารจึงควรวาง ตู้โชว์ติดผนัง ชุดรับแขก เคาเตอร์ ตู้เอกสาร เป็นต้น ถ้าผู้บริหารต้องการตกแต่งด้านนี้ รูปภาพที่ใช้ต้องแสดงถึงความนิ่ง เช่นภาพภูเขา ป่า ต้นไม้ใหญ่ เสือกำลังหมอบ และลวดลายบนผนังควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงถึงความมั่นคง
 
             การจัดวางห้องต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าห้องผู้บริหารเป็นห้องที่สำคัญที่สุด จะต้องจัดวางให้ถูกตำแหน่งเพราะโชคชะตาทั้งหมดของบริษัทจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งทำงานของผู้บริหาร โต๊ะทำงานและเก้าอี้ของผู้บริหารต้องใหญ่และมั่นคง ( ตัวอย่าง เช่น โต๊ะทำงานเมลามีน 2 ลิ้นชัก รุ่น  AMD-005 และเก้าอี้ผู้บริหารรุ่น  ACR -0812 ) การวางโต๊ะทำงานของผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดังนี้

 
 
              1. ด้านหลังของผู้บริหาร คือทิศของเต่าดำ จึงต้องหนักแน่นมั่นคง ควรเป็นกำแพงที่แน่นหนา ไม่ควรเป็นกระจกหรือหน้าต่างบานใหญ่ ถ้ามีรูปภาพติดผนังควรเป็นรูปที่แสดงถึงความมั่นคง เช่นภูเขา เป็นต้น

 
            2.การวางโต๊ะของผู้บริหารควรวางในลักษณะทแยงมุมกับประตูห้อง ไม่ว่าจะหันโต๊ะไปในทางไหนก็ตาม เราะตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจน

 
             3. การวางโต๊ะผู้บริหารในลักษณะทแยงกับห้องทำให้เกิดลักษณะมงคลของรูปปากัว ซึ่งจะส่งผลให้กิจการประสบความสำเร็จ
 
 
               4. ห้ามวางโต๊ะทำงานของผู้บริหารตรงกับประตูทางเข้าออกของห้อง เพราะจะได้รับผลร้ายจากพลังชี่พิฆาต  แ และการหันหลังให้ประตูคือการเรียกหาความเดือดร้อน  จะพบแต่อุปสรรคหรือภัยพิบัติ หากฝ่าฝืนกิจการค้าจะไม่เจริญรุ่งเรือง ทำให้ผู้บริหารจะประสบความล้มเหลวได้ง่าย   

 
             5. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรหันหลังให้กับประตูทางเข้า  เพราะตำแหน่งด้านหลังของผู้บริหารเป็นตำแหน่งประธาน    ถ้าด้านหลังโหว่ย่อมส่งผลให้ขาดผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ทำให้ผู้บริหารล้มเหลวขาดซึ่งบารมี

 
               6. การจัดวางตำแหน่งโต๊ะของผู้บริหารต้องเลือกทิศที่ไม่มาพิฆาตผู้นั่ง เช่นเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นสิ่งแหลมคม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรแก้เคล็ดด้วยการปิดม่าน
 
 
             7. ในกรณีที่ผู้บริหารต้องนั่งรวมกับพนักงานในห้องเดียวกัน   ตำแหน่งของโต๊ะผู้บริหารต้องอยู่ด้านหลังของพนักงานเสมอ และขนาดของโต๊ะของผู้บริหารต้องใหญ่กว่าโต๊ะของพนักงานเพื่อสร้างความแตกต่าง
 

 
           8.ในกรณีที่ผู้บริหารต้องนั่งรวมกับพนักงานในห้องเดียวกัน   ผู้บริหารไม่ควรนั่งหันประจันหน้ากันกับโต๊ะพนักงาน เพราะจะสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย
 

 
          9. ถ้าสำนักงานมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ห้องผู้บริหารควรมีฉากกั้นเป็นห้องแยกเป้นสัดส่วน ไม่ควรอยู่ปะปนกับพนักงานทั่วไป   เพราะจะส่งผลให้ผู้บริหารไม่ได้รับความสนจากพนักงานเท่าที่ควร   และในกรณีที่ผู้บริหารมีตำแหน่งหน้าที่ในระดับเดียวกันก็ควรจัดห้องและโต๊ะทำงานให้อยูในระดับเดียวกันด้วย


 
             10. นอกจากนั้นถ้าผู้บริหารสูงสุดนั่งอยู่ในห้องรวมดังในข้อ 8. ควรกั้นห้องของผู้บริหารสูงสุดแยกออกจากกันเป็นต่างหากเพื่อให้เห็นเด่นชัดและควรอยู่ในตำแหน่งด้านในสุดของห้อง เพื่อสร้างลักษณะของตำแหน่งประธารให้ชัดเจน
 
 
           11. โต๊ะทำงานผู้บริหารไม่ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่ตรงเหลี่ยมมุมของเสาห้องที่พุ่งมายังโต๊ะ ไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลัง เพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาตโดยตรง
 
           12. การวางโต๊ะทำงานจะต้องเลือกทิศที่ไม่มาพิฆาตผู้นั่ง 
 
           13. ด้านหลังของโต๊ะทำงานของผู้บริหารไม่ควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าจะมีควรวางอยู่ในตำแหน่งด้านข้างจึงจะถือว่าดี และควรหมั่นดูแลอยู่เสมออย่าให้ขาด เพราะการสักการบูชาอยู่เสมอย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิต ผู้บริหารที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่ย่อมทำให้กิจการนั้นขาดซึ่งบารมี

บทความที่เกี่ยวข้อง >>>  การจัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์

Credit : http://www.awayfurniture.com
ชื่อ
: CarlHaify
ว/ด/ป เวลา
: 14/06/22 16:29:36 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.47
ความคิดเห็น
:
[url=http://zanaflex.cfd/]buy cheap tizanidine online[/url]
ชื่อ
: Estebanorala
ว/ด/ป เวลา
: 14/06/22 21:39:52 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.38
ความคิดเห็น
:
[url=http://colchicine.cfd/]colchicine 0.6mg[/url]
ชื่อ
: EyeHaify
ว/ด/ป เวลา
: 15/06/22 18:47:12 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.42
ความคิดเห็น
:
[url=http://buymetformin.monster/]glucophage 850 mg tablets[/url] [url=http://nexium.store/]nexium mexico[/url] [url=http://toradol.shop/]toradol 10mg cost[/url] [url=http://ciprofloxacin.shop/]500mg cipro india[/url] [url=http://buyprozac.shop/]fluoxetine uk[/url] [url=http://cozaar.store/]cost of cozaar 25 mg[/url] [url=http://cipro.golf/]cipro price[/url] [url=http://buyaugmentin.shop/]amoxicillin 500mg capsule over the counter[/url] [url=http://suhagra.boutique/]suhagra 100 online[/url] [url=http://buybaclofen.shop/]baclofen prescription price[/url]
ชื่อ
: EyeHaify
ว/ด/ป เวลา
: 16/06/22 04:31:08 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.42
ความคิดเห็น
:
[url=https://flomax.shop/]cheapest flomax uk[/url] [url=https://celexa.shop/]celexa pill price[/url] [url=https://tadacip.cfd/]tadacip 20 mg tablets[/url]
ชื่อ
: JoeHaify
ว/ด/ป เวลา
: 16/06/22 09:06:37 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.97
ความคิดเห็น
:
[url=http://valtrex.email/]where can i buy valtrex over the counter[/url] [url=http://sildalis.boutique/]sildalis online[/url] [url=http://modafinil24.com/]provigil mexico[/url] [url=http://nolvadex.cfd/]nolvadex tablets for sale[/url]
ชื่อ
: NickHaify
ว/ด/ป เวลา
: 16/06/22 14:36:09 PM
เลขไอพี
: 5.188.210.43
ความคิดเห็น
:
[url=https://cipro.boutique/]cipro rx[/url]
ชื่อ
: ventolin tablet price
ว/ด/ป เวลา
: 16/06/22 16:29:55 PM
เลขไอพี
: 188.165.235.89
ความคิดเห็น
:
cialis 10mg online [url=http://australiacialis.quest/#]cost of cialis 20mg [/url] can you legally buy viagra online how long after taking cialis can i take viagra
ชื่อ
: black market viagra
ว/ด/ป เวลา
: 16/06/22 19:32:06 PM
เลขไอพี
: 149.202.89.55
ความคิดเห็น
:
amiodarone and diltiazem generic diltiazem 180mg will diltiazem lower blood pressure how much does diltiazem cost without insurance
ชื่อ
: MarkHaify
ว/ด/ป เวลา
: 18/06/22 06:25:15 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.93
ความคิดเห็น
:
[url=http://metforminpill.com/]buy generic metformin[/url]
ชื่อ
: WimHaify
ว/ด/ป เวลา
: 18/06/22 09:08:10 AM
เลขไอพี
: 5.188.210.21
ความคิดเห็น
:
[url=http://fluoxetine.cfd/]how to get prozac prescription[/url]
ชื่อ*
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.