รายละเอียดกระทู้
เจ้าของกระทู้
: fffourfiveten
ว/ด/ป เวลา
: 29/05/23 15:57:08 PM
เลขไอพี
: 103.40.190.242
หัวข้อ
: การวางแผนองค์กรด้วยระบบงาน HR พร้อมสำหรับอนาคต
รายละเอียด
:

การวางแผนองค์กรด้วยระบบงาน HR เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรวางแผนสำหรับอนาคต สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุผลอะไรและจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร การวางแผนองค์กรเกี่ยวข้องกับการสร้างและสื่อสารค่านิยมขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และยุทธวิธี นอกจากนี้ยังรวมถึงการระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จขององค์กรและการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

ในส่วนนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าขององค์กรและวิธีที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ เราจะหารือเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าประเภทต่างๆ ที่บริษัทสามารถบรรลุได้

จุดประสงค์ของการสร้างและสื่อสารค่านิยมองค์กรคือเพื่อให้แน่ใจว่าพันธกิจของบริษัทนั้นชัดเจนสำหรับพนักงานทุกคน สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทจดจ่ออยู่กับเป้าหมายและไม่ถูกรบกวนจากโครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลักของบริษัท เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมของคุณ คุณจะสามารถทำการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ

วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นหลักการชี้นำที่ช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และพันธกิจของบริษัท เป็นคำแถลงที่แสดงคุณค่า หลักการ และความเชื่อขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นกรอบสำหรับการตัดสินใจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ขององค์กรควรชัดเจนและรัดกุมพอที่จะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในลักษณะที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจระยะยาวของบริษัทว่าจะเติบโตอย่างไรในอนาคต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดการและควบคุมพนักงาน เป็นหน้าที่ที่สำคัญขององค์กรและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการผลงาน และการเลิกจ้าง ความรับผิดชอบของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์มีหลากหลายและขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรและอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดูแลงานด้านต่างๆ รวมถึงการเงิน การบริหารและวางแผนบุคลากร การบริหารผลประโยชน์ หรือการจัดการพนักงานขาย


ชื่อ
: 1
ว/ด/ป เวลา
: 11/01/24 14:09:16 PM
เลขไอพี
: 104.28.206.177
ความคิดเห็น
:
ayan
ชื่อ*
<< 1
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.