รายละเอียดกระทู้
เจ้าของกระทู้
: ออกัส
ว/ด/ป เวลา
: 24/05/23 13:32:41 PM
เลขไอพี
: 95.181.239.140
หัวข้อ
: CDC รายงานการตอบสนอง Mpox
รายละเอียด
:

กรมอนามัยและบริการมนุษย์ประกาศการระบาดของ Mpox เป็นเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2022 หลังจากนั้น CDC ก็เริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดตัวการตอบโต้การแพร่ระบาดฉุกเฉินเต็มรูปแบบที่ประสานงานกันอย่างเหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของ Mpox การระบาด. สล็อต

ด้วยเหตุนี้ CDC จึงใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับไข้ทรพิษและโรคติดเชื้อที่คล้ายคลึงกัน เช่น วัคซีน JYNNEOS นอกจากนี้ พวกเขาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังและการสื่อสาร การตรวจวินิจฉัย และกลยุทธ์การรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความพร้อมสำหรับการระบาดครั้งใหม่นี้ 

สิ่งสำคัญที่สุดคือ CDC ระบุอย่างรวดเร็วว่าการติดต่อทางเพศในชุมชนไบเซ็กชวล เกย์ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) นั้นไวต่อการติดเชื้อเอ็มพอกซ์มากที่สุด ซึ่งเป็นการค้นพบที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาการทางคลินิก การเกิดโรค และพลวัตของการแพร่เชื้อของ โรคปอดบวม

CDC ยืนยันว่า 33% และ 31% ของกรณี mpox ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในหมู่คนผิวดำที่ไม่ใช่คนสเปนและคนเชื้อสายสเปนตามลำดับ สัดส่วนของผู้ป่วยโรคเอ็มพอกซ์ถึงแก่ชีวิต (87%) เกิดขึ้นในคนผิวดำ 

CDC ไม่เพียงแต่ระบุประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนเท่านั้น แต่ยังร่วมมือกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 22 แห่งเพื่อเริ่มโครงการความเท่าเทียมด้านวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้พวกเขาจัดการวัคซีนกว่า 25,000 โดสทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมเกี่ยวกับเอชไอวีและกิจกรรม Pride แม้จะจัดหาวัคซีนได้จำกัด แต่ CDC ก็รับประกันการกระจายวัคซีน JYNNEOS อย่างเท่าเทียมกัน ประการแรก พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่มีการป้องกันหลังสัมผัสเชื้อจากการสัมผัสที่ทราบสำหรับการฉีดวัคซีน ซึ่งต่อมาได้ขยายให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสล่าสุด

นอกจากนี้ CDC ยังเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 50 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ เควียร์ และอื่นๆ (LGBTQ+) ตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคเอ็มพอกซ์ ได้รับข้อความกระตุ้นให้พวกเขานำมาตรการป้องกันมาใช้ และเข้าใจถึงความสำคัญของ การฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ CDC ยังรับประกันว่าแพทย์จะได้รับการอัปเดตด้วยคำแนะนำการดูแลทางการแพทย์ล่าสุดเกี่ยวกับการวินิจฉัย วัคซีน และการรักษาโรคเอ็มพอกซ์ ดังนั้น CDC จึงจัดสายเรียกเข้า Clinician Outreach and Communication Activity 6 สาย และออกประกาศ Health Alert Network 7 ฉบับ ซึ่งให้ข้อมูล รวมถึงภาพระยะต่างๆ ของผื่น mpox บนโทนสีผิวต่างๆ นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขาทราบถึงตำแหน่งของผื่นที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมรวมถึงบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ

นอกจากนี้ พวกเขายังทดสอบมากกว่า 140,000 ตัวอย่างสำหรับ mpox ในหนึ่งปี เมื่อสหรัฐฯ พบกรณี mpox มากกว่า 30,000 เคส พวกเขาบริหารวัคซีน JYNNEOS มากกว่า 1.2 ล้านโดส และรักษาผู้ป่วยมากกว่า 6,900 รายด้วย tecovirimat ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ใน การต่อต้านไวรัส orthopoxvirus หลายชนิด รวมถึง  ไวรัส  Variola และ mpox  สล็อตออนไลน์

การตรวจชิ้นเนื้อในลมหายใจ®: คู่มือฉบับสมบูรณ์ eBook บทนำ เกี่ยวกับการตรวจชิ้นเนื้อในลมหายใจ รวมถึงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เทคโนโลยี การใช้งาน และกรณีศึกษา
ดาวน์โหลดฉบับล่าสุด
ที่สำคัญ CDC ได้เปิดตัวการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งหมด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เมื่อพวกเขาเปิดตัวการทดสอบปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสที่ไม่ใช่ไวรัสออร์โธพอกไวรัส (NVO) ที่ไม่ใช่วารีโอลา ออร์โธพอกไวรัส (NVO) การทดสอบดังกล่าวทำการทดสอบได้ 6,000 ครั้งต่อสัปดาห์ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 CDC ร่วมมือกับพันธมิตรของรัฐบาลหลายแห่ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) เพื่อขยายขีดความสามารถในการทดสอบ NVO ซึ่งในไม่ช้าก็เพิ่มขีดความสามารถเป็น >80,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

ในทำนองเดียวกัน CDC ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบการเฝ้าระวังน้ำเสียที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) สำหรับโรคเอ็มพอกซ์ เนื่องจากกรณีโรคเอ็มพอกซ์ยังคงลดลงในสหรัฐอเมริกา มีเพียง 1% จาก 533 แห่งที่รายงานผลการทดสอบในเชิงบวกในช่วงเดือนเมษายน 2023

นอกจากนี้ CDC ยังวิเคราะห์ลำดับจีโนมมากกว่า 7,000 mpox ที่ฝากไว้ในฐานข้อมูลสาธารณะ และตัวมันเองก็ได้ฝากลำดับจีโนมใหม่ทั้งหมด 366 ลำดับ ช่วยให้นักวิจัยตรวจสอบสายพันธุ์ของไวรัสและการกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อ tecovirimat ใน mpox ที่สำคัญกว่านั้น ข้อมูลนี้จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เทโควิริมาตโดยองค์การอาหารและยา

ข้อสรุป

การระบาดของโรคเอ็มพอกซ์เกิดขึ้นโดยมีการเตือนเพียงเล็กน้อย สูงสุดอย่างรวดเร็ว และลดลง 5 เดือนหลังจากมีรายงานผู้ป่วยรายแรกในสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคเอ็มพอกซ์ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอีกต่อไป การระบาดครั้งนี้เริ่มขึ้น สูงสุด และลดลงภายในห้าเดือนในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการระบุกลุ่มผู้ป่วยโรคเอ็มพอกซ์ในชิคาโกในหมู่ผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของโรคเอ็มพอกซ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ CDC ยังคงเฝ้าระวังความพยายามในการบรรเทาโรคเอ็มพอกซ์ .

ซีดีซียังคงให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง การให้วัคซีน และการเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอ็มพอกซ์และการกลับมาของการระบาดซ้ำอีกครั้ง

ชื่อ
: 1
ว/ด/ป เวลา
: 11/01/24 14:09:16 PM
เลขไอพี
: 104.28.206.177
ความคิดเห็น
:
ayan
ชื่อ*
<< 1 >
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.