ตัวเลขแห่งความอิจฉาริษยา โลภะ โมหะ โทสะ

     
 

ตัวเลขแห่งความอิจฉาริษยา

"โลภะ โมหะ โทสะ"

บทความโดย ... หมอเมท  ทศวิวัฒน์ ( Horonumber ) : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ประยุกต์
 

 

                “เห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้” เป็นคำจำกัดความสั้นๆของพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ ความอิจฉา...ริษยา อิจฉาริษยานั้นเป็นในส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า “กิเลส” มนุษย์ธรรมดาปุถุชนทั่วไปก็สามารถมีกันได้ "มิได้แปลกแต่อย่างใด" แต่มันจะเริ่มจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อ...เราไม่สามารถควบคุมความอิจฉาได้ อันนี้สิเรื่องใหญ่

                กิเลส ความฝัน ความอยากได้อยากมี หรือให้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โลภะ” ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของความหมายในธาตุน้ำอันเป็นธาตุที่มีอารมณ์อ่อนไหว เร็วต่อความรู้สึกมากที่สุด ธาตุน้ำนั้นได้ประกอบไปด้วยตัวเลข 2 และ 6 เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ และดาวศุกร์ จุดที่แตกต่างกันในเรื่องของความอยากของทั้ง 2ตัวเลขนั่นก็คือ

             ตัวเลข 2 จะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกลึกๆภายในออกมา โดยมักจะถูกแสดงออกมาเพราะ “ต้องการการดูแล และอยากให้มีใครสนใจตนเองบ้าง” ประมาณว่าเรียกร้องความสนใจ  เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงๆ

            ส่วนสำหรับตัวเลข 6 นั้นจะสะท้อนถึงเรื่องค่านิยมต่างๆ ความอยากและความโลภที่ไม่มีจุดสิ้นสุด สิ่งที่ตัวเลข 6 หวังที่จะไขว่คว้ามักจะเป็นเรื่อง “ความเป็นจุดเด่นจุดสนใจ ได้รับการยอมรับในสังคม และมีหน้ามีตาไม่แพ้คนอื่นๆ”

 

แม้ในทางทฤษฏีนั้นจะแตกต่างกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับยากที่จะแยกความต้องการทั้ง 2รูปแบบนี้ได้

                โดยทั่วไปเราจะรู้สึกอิจฉาคนอื่นเมื่อ...

                เห็นข้อดีของคนอื่น  และนำมาเทียบกับข้อด้อยของตนเอง เห็นคนอื่นรวยกว่า บ้านหลังโตกว่า มีตำแหน่งใหญ่กว่า ใช้ของดีกว่า มีคู่ครองมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ดูดีกว่า ผอมกว่า

                เห็นสิ่งที่ยังไม่สมหวังในตัวเอง อยากมี อยากเป็น แต่ยังไม่มี ไม่เป็น เช่น อยากสวย อยากหล่อ อยากรูปร่างดี อยากเรียนเก่ง อยากพูดเก่ง อยากมีเพื่อนมากๆ

                แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม หากเรามีแค่ความอยาก แต่ไม่มีตัวกระตุ้นให้รู้สึก “สามารถทนอยู่ได้” ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “หากมีแต่ความอิจฉาอยู่เพียงเท่านั้นคงจะไม่เป็นไร แต่เมื่อใดเกิดความริษยาเข้าไปด้วยจะทำให้ดวงใจของเราเต็มไปด้วยไฟโทสะ โกรธ เกลียด และเคียดแค้น...” สิ่งที่จะมาจุดประกายให้ตัวเลขธาตุน้ำทั้ง 2 ได้เปลี่ยนจาก “ความอยาก อิจฉา” ให้กลายเป็น “ริษยา” ก็คือตัวเลข  3 และ 8 นั่นเอง

                3 คือดาวอังคาร ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ หงุดหงิด ใจร้อน ทะเลาะและวิวาท "โทสะ" ยังเป็นผู้ที่ครองดาวดวงนี้”

                8 คือดาวราหู ผู้มักมากต้องการเป็นใหญ่ในอำนาจ ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต โดยมักไม่เลือกวิธีการ "โมหะ"  หรือความหลงเป็นผู้ครองดาวดวงนี้”

 

ชุดเลขที่มีอิทธิพลความอิจฉาริษยามากที่สุดคือชุด  368  386  638  683 836  863

ชุดเลขที่มีพลังความอิจฉารองลงมาคือชุด  268 286  628  682  826  862

และอิทธิพลลำดับน้อยสุดคือคู่เลขเหล่านี้

 

 

                ตัวเลขเหล่านี้นี่เอง จึงได้ก่อให้เกิดตัวเลขที่มีความอิจฉาอยู่ในตัว อันได้แก่ตัวเลข 23, 28 และ 63, 68 โดยแต่ละตัวเลขก็จะแสดงผลลัพธ์ของการที่เมื่อเรา “อยาก”  ได้อะไรซักสิ่ง แต่เรากลับไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ “โกรธ” และหงุดหงิดของเรา พร้อมทั้งยัง “หลง” ไปกับสิ่งมายาเหล่านั้น จนกลับกลายเป็นความริษยาได้

 

                สิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการควบคุมความอิจฉาริษยานี้ได้ ทางศาสนาพุทธได้กล่าวยกหลักธรรมข้อ “พรหมวิหาร 4” ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มาเป็นธรรมระงับอารมณ์นี้  โดยเนื้อความของธรรมอย่างง่ายๆในข้อนี้คือ

เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข      กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี         อุเบกขา การรู้จักวางเฉย      

   

                หากเมื่อใดที่คุณเริ่มที่จะเข้าใจหลักการข้างต้น คุณจะเริ่มมองโลกได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ความอิจฉาที่เคยคงอยู่ อาจจะยังมีอยู่ต่อไป แต่มันจะไม่ได้ส่งผลในแง่เครียดแค้นริษยาอีกต่อไปแล้ว ความอิจฉาจะกลับกลายเป็นพลังให้เราก้าวเดินต่อไป กลายเป็นแนวทางที่บวก มีความพยายามที่จะไปให้ถึงฝั่งฝัน ก้าวหน้ายิ่งกว่าใครคนใด...

                ในทางศาสตร์ทศวิวัฒน์ หากใครรู้สึกอยากจะใช้ตัวเลขดังกล่าวด้วยเหตุผลอื่นๆ สิ่งที่ผมแนะนำให้มีติดไว้ในเบอร์คือตัวเลข 5 ในตำแหน่ง 4ตัวท้าย เนื่องจากตัวเลข 5 นี้มีความหมายในเรื่องของ “สติ” และสิ่งนี้จะทำให้คุณไม่กลายเป็นคนที่อิจฉา...ริษยา

 

                ทั้งนี้ในบทความเรื่องความอิจฉาริษยา ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่นอกเหนือจากตัวเลขเหล่านี้ แต่ที่ยกตัวเลขดังกล่าวขึ้นมาเนื่องจากตัวเลขเหล่านี้เป็นปัจจัยเด่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว ไม่ใช่ว่าแค่มีตัวเลขเหล่านั้นแล้วจะต้องเป็นคนขี้อิจฉา ขี้ริษยาเสมอไป...ทั้งหมดนี้คือข้อมูลอ้างอิงตามหลักเลขศาสตร์ประยุกต์ ( ทศวิวัฒน์ )

 

บทความโดย
 


 

หมอเมท ทศวิวัฒน์  ( Horonumber )
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ประยุกต์
www.horonumber.com

 

     
บทความที่เกี่ยวข้อง
มุมเสียของเลขดี และ มุมดีของเลขเสีย ... อ่านต่อ
ความหมายเลข 29 92 คู่เลขที่จะนำพาคุณสู่จินตนาการในวัยเด็ก ... อ่านต่อ
ตำแหน่งเบอร์โซนหน้าบ้าน - ตำแหน่งข้างหน้าของเบอร์โทรศัพท์ - ... อ่านต่อ
ดูดวง / ฮวงจุ้ย
ไม้มงคลนำโชคเสริมดวง ... อ่านต่อ
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน 2558 ... อ่านต่อ
อาชีพที่เหมาะกับชาว 12 ราศี ... อ่านต่อ
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หมอดู - ดูดวง - ทำนายเบอร์โทร - ทำนายตัวเลข - หมอเมท - ทศวิวัฒน์ - พยากรณ์เบอร์ - เบอร์มงคล - เลขมงคล - เลขศาสตร์ - หมอดูเบอร์ - จัดเบอร์มงคล - อบรมเรื่องตัวเลข - บทความตัวเลข - เลขรวย

бишкек эскорт

 

Copyright @2014 Horonumber.com All rights reserved.